Verhuur

Verhuren via IREA Makelaars.
Irea Makelaars is gespecialiseerd in het verhuren van particuliere huurwoningen, kamers en studio- appartementen in Utrecht en omstreken. Wij hebben zeer veel ervaring in het tijdelijk en permanent verhuren van woningen. Daarnaast beschikken wij over een grote database potentiële huurders. 

Waarom uw woning verhuren via IREA Makelaars?
  • Wij organiseren en begeleiden de bezichtigingen.
  • Wij stellen de huurovereenkomst op (goedgekeurd door banken).
  • Wij zijn uw aanspreekpunt met één vast contactpersoon.
  • Wij hebben veel ervaring met verhuur via de leegstandswet.
  • Wij presenteren uw woning volledig online
  • (funda, pararius, marktplaats, etc.)

De website www.irea-makelaars.nl ontvangt maandelijks 30.000 unieke bezoekers, daarnaast zijn wij ook actief op: Funda en Pararius. 
Zoekers overleggen vooraf inkomensgegevens, kopie van legitimatie en eventuele aanvullende informatie. U als verhuurder beslist uiteindelijk of de potentiële huurder geschikt is.
Voor vragen en/of meer informatie kunt u altijd terecht bij onze makelaars.


Leegstandswetvergunning.
Irea Makelaars heeft veel ervaring opgedaan met het verhuren via de leegstandswetvergunning. Doordat veel huizen lang in de verkoop staan en de vraag naar huur woningen in de provincie utrecht hoog is, is dit een goede optie zowel voor verhuurder als potentiële huurders.

Ook het aanvragen van deze vergunning kan Irea Makelaars voor u doen. Irea heeft direct contact met de gemeentelijke ambtenaar die over deze vergunning gaat en kan deze dus snel en op een goede manier aanvragen.

Bij tijdelijke (ver)huur op grond van de Leegstandwet zijn de  huurbe-schermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing. Wel moet de huurovereenkomst voor ten minste zes maanden worden aangegaan. Daarbij geldt voor de verhuurder een opzegtermijn van minimaal drie maanden.

Voor de huurder is de opzegtermijn maximaal één maand. Voor tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet is een vergunning nodig van de gemeente waarin de woonruimte ligt. De vergunning geldt voor maximaal twee jaar. Op verzoek van de eigenaar of beheerder van de woning kan de vergunning worden verlengd met telkens minimaal één jaar, tot vijf jaar. De huurovereenkomst stopt automatisch als de vergunning is verlopen. Als in dat geval een verlenging van de vergunning is aangevraagd en er is nog geen beslissing genomen, loopt de huurovereenkomst door totdat er een beslissing is genomen.

In de vergunning moet staan wat de maximale huurprijs is. De huurovereenkomst moet schriftelijk zijn en hierin moet duidelijk staan dat het gaat om tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Tevens moet er vermeld staan voor welke termijn de vergunning is verleend en wat de maximale huurprijs is. Wanneer er gekozen wordt voor de Leegstandwet, wordt de huurprijs vastgesteld op basis van het woningwaarderingsstelsel (puntenstelsel) van de VROM.

Neem contact met ons op